Solidaarisuustalous

Kansainvälinen solidaarisuustyö kampanjoi ja levittää tietoa ja kokemuksia uuden talousjärjestelmän puolesta. Uuden talouden kautta pyritään jakamaan resursseja oikeudenmukaisesti ja vähentämään sekä varallisuuden että vallan keskittymiä maailmanlaajuisesti.

Vuonna 2021 KV-Solid julkaisee yhteistyössä Antroblogin ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiön kanssa artikkeleita solidaarisuustaloudesta sarjassa Yhteisiin Käsiin – Mitä voimme oppia solidaarisuustalouksilta.

Solidaarisuustalous on esimerkki ruohonjuuritasolta lähtevästä taloustoiminnasta, jossa pyrkimyksenä on talouden demokratisointi ja jossa otetaan huomioon vaikutukset sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointiin.

Vuonna 2014 toteutetussa Solidaarisuustalous kehityspolitiikassa -hankkeessa tutustuttiin solidaarisuustalouden mahdollisuuksiin kehitysyhteistyön näkökulmasta. Hankkeessa perehdyttiin solidaarisuustalouteen Brasiliassa, Syyrian Rojavassa ja Kreikassa, järjestettiin tapahtumia Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella sekä julkaistiin selvitys solidaarisuustaloudesta kehityksen välineenä.

Yhteisiin Käsiin – Mitä voimme oppia solidaarisuustalouksilta


Solidaarisuustalous kehityspolitiikassa-hanke (2014):

Siirry sivun alkuun