Miksi harvojen hyvä ei ole kaikkien hyvä?

Tervetuloa Eriarvoisuusguru-tietokilpailuun!
Taloudelliset resurssit ja hyvinvointi eivät jakaudu maailmassa tasaisesti. Tämä synnyttää yhteiskunnallisia eroja esimerkiksi terveyteen, koulutukseen, työllisyyteen ja osallisuuteen liittyen. Mistä globaali eriarvoisuus johtuu? Miten eriarvoisuutta voi purkaa? Oletko sinä eriarvoisia rakenteita purkava guru vai vielä maailmaa ummikkona tarkkaileva noviisi? Otetaan selvää!

 

1.Miksi maailman rikkaimmat ovat miehiä eivätkä naisia?
2.Missä maissa maailman rikkaimmat asuvat?
3.Mihin verojen välttely globaalissa etelässä johtaa?
4.Viimeisten vuosikymmenten aikana valtava määrä maapallon ihmisiä on saatu nostettua absoluuttisen köyhyysrajan (Maailmanpankin määritelmässä absoluuttinen köyhyys tarkoittaa elämistä alle 1,90 dollarilla päivässä) yläpuolelle. Riittääkö tämä kehitys vai pitäisikö suhteelliseen köyhyyteen kiinnittää enemmän huomiota? Suhteellisella köyhyydellä tarkoitetaan yksilön tai ryhmän selkeää huono-osaisuutta verrattuna muun väestön keskimääräiseen elintasoon tai elintapaan.
5.Kuinka paljon maailman miljardöörien omaisuus kasvoi keskimäärin vuonna 2018?
6.Kuinka suuri osa maailman väestöstä elää alle 5,5 Yhdysvaltain dollarilla päivässä?
7.Arvioiden mukaan, kuinka paljon maailman rikkain prosentti on kätkenyt omaisuuttaan veroparatiiseihin?
8.Kuinka paljon enemmän kaikkein rikkaimman prosentin ihmisistä pitäisi maksaa veroja varallisuudestaan, jotta maailman köyhimmille saataisiin tarvittava määrä koulutusta ja terveydenhuoltoa?
9.Kuinka monta maailman rikkainta omistaa yhtä paljon omaisuutta kuin koko maailman väestön köyhin puolikas?
10.Kuinka monta Suomen rikkainta omistaa yhtä paljon kuin 40 prosenttia köyhimmistä suomalaista?

Siirry sivun alkuun