EtusivuKansainvälinen Solidaarisuustyö ry

Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry

”Salvadorin kansa tarvitsee tukeasi”, Satakunnan Yhteisvoima OY, 1983

Kansainvälinen solidaarisuustyö ry (KV-Solid) on vasemmistolaista kehitysyhteistyötä, kehitysviestintää sekä solidaarisuuskampanjoita toteuttava järjestö. Teemme solidaarisuustyötä yhdessä kansanliikkeiden kanssa sekä kansojen itsemääräämisoikeuden edistämiseksi. Pyrimme myös aktiivisesti haastamaan ja politisoimaan kehitysapujärjestelmää sekä toimimaan uudenlaisen ja oikeudenmukaisen kansainvälisen talousjärjestelmän puolesta.

Viime vuosina olemme pitäneet esillä Länsi-Saharan tilannetta sekä olemme tehneet uusia avauksia kehityskeskusteluun julkaisemalla raportteja solidaarisuustaloudesta ja perustulosta. Olemme myös toteuttaneet ulkoministeriön tukeman kehitysyhteistyöhankkeen yhdessä länsisaharalaisen opiskelijajärjestö UESARIONn kanssa.

Kv-solid on Vasemmistoliiton, Vasemmistonuorten, Suomen Demokratian Pioneerien Liiton, Vasemmisto-opiskelijoiden sekä Yleisen Lehtimiesliiton yhteinen järjestö, joka on perustettu vuonna 1985. Järjestö perustettiin koordinoimaan kansandemokraattisen liikkeen solidaarisuustoimintaa, jota oli aikaisemmin tehty yksittäisinä projekteina.

Kansainvälistä solidaarisuustoimintaa tehtiin 80-luvulla esimerkiksi kehitysmaiden kansallisten vapautusliikkeiden tukemiseksi. Tärkeä kohdemaa oli silloin erityisesti El Salvador Väli-Amerikassa. Näkyvä oli myös ”Väiskin pumppu”, pääkaupunkiseudulla asuneen työmiehen, Väiskin, toteuttama kampanja. Hän matkasi kalustoineen eläkepäivillään Namibiaan poraamaan kansandemokraattisen solidaarisuusliikkeen tuella kaivoja kyliin.

Kehitysyhteistyön kokiessa muodonmuutoksen 90-luvulla oli kv-solidinkin projekteissa luovaa taukoa. Nuoret solidaarisuustoiminnasta kiinnostuneet vasemmistolaiset aktivoivat järjestön 2000-luvulla uuteen kukoistukseen.

Kansainvälisen solidaarisuustyön hallituksen jäsenet:

Johanna Virtanen, puheenjohtaja, [email protected]
Antti Saarelainen, varapuheenjohtaja, [email protected]
Valtteri Harakka, sihteeri ja taloudenhoitaja, [email protected]
Varpu Jutila, hallituksen jäsen
Natalia Karjalainen, hallituksen jäsen
Rita Komulainen, hallituksen jäsen
Liina Korkiamäki, hallituksen jäsen
Mikko Kalevi Kähkönen, hallituksen jäsen

Ota yhteyttä!