EtusivuTeematSolidaarisuustalous

Solidaarisuustalous

Kansainvälinen solidaarisuustyö kampanjoi ja levittää tietoa ja kokemuksia uuden talousjärjestelmän puolesta. Uuden talouden kautta pyritään jakamaan resursseja oikeudenmukaisesti ja vähentämään sekä varallisuuden että vallan keskittymiä maailmanlaajuisesti.

Vuonna 2021 Kansainvälinen Solidaarisuustyö julkaisi yhteistyössä Antroblogin ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiön kanssa artikkeleita solidaarisuustaloudesta sarjassa Yhteisiin Käsiin – Mitä voimme oppia solidaarisuustalouksilta.

Solidaarisuustalous on esimerkki ruohonjuuritasolta lähtevästä taloustoiminnasta, jossa pyrkimyksenä on talouden demokratisointi ja jossa otetaan huomioon vaikutukset sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointiin.

Vuonna 2014 toteutetussa Solidaarisuustalous kehityspolitiikassa -hankkeessa tutustuttiin solidaarisuustalouden mahdollisuuksiin kehitysyhteistyön näkökulmasta. Hankkeessa perehdyttiin solidaarisuustalouteen Brasiliassa, Syyrian Rojavassa ja Kreikassa, järjestettiin tapahtumia Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella sekä julkaistiin selvitys solidaarisuustaloudesta kehityksen välineenä.