EtusivuUutisetPublication event 11 February 2015: Solidarity economy and sustainable development

Publication event 11 February 2015: Solidarity economy and sustainable development

Julkaistu

Tervetuloa solidaarisuustalousraportin julkaisutilaisuuteen! (in English below)
 

Minkälaista kehitystä ja taloudellista sekä sosiaalista muutosta solidaarisuustalous ajaa? Miten se tulisi ottaa huomioon päätöksenteossa ja kehitysagendaa suunnitellessa?

Kansainvälinen solidaarisuustyö (Kv-solid) julkaisee Solidarity economy – towards socially sustainable economy and developmentraportin solidaarisuustaloudesta vaihtoehtoisen kehityksen mahdollisuutena. Julkaisutilaisuus järjestetään keskiviikkona 11. helmikuuta 2015 klo 16.15–17.45 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 8 (Fabianinkatu 33, 3. kerros). Tilaan on pääsy pyörätuolilla.

Julkaisutilaisuudessa Kv-solidin hankekoordinaattori Laura Kumpuniemi esittelee julkaisun sisällön. Julkaisua on kommentoimassa Kepan kehityspoliittinen asiantuntija, Outi Hakkarainen.

Selvitys on tuotettu osana Kv-solidin Solidaarisuustalous kehityspolitiikassa -hanketta, jota on toteutettu ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatusrahoituksella vuoden 2014 aikana. Hankkeessa on järjestetty tapahtumia, joissa on käsitelty solidaarisuustaloutta ja sen toteutumista eri maissa. Selvitys sisältää esimerkkejä solidaarisuustaloudesta Brasiliassa, Syyrian kurdialueella Rojavassa ja Kreikassa. Maksutonta englanninkielistä julkaisua on saatavilla julkaisutilaisuudessa, minkä lisäksi se julkaistaan myös Kv-solidin verkkosivuilla.

Kansainvälinen solidaarisuustyö ry on vasemmistolainen solidaarisuus- ja kehitystyötä tekevä järjestö. 

 
Welcome to the publication event of a solidarity economy report!
 

What kind of development and social and economic change is solidarity economy driving? How should it be taken into account in decision-making and planning the development agenda?

International Solidarity Work is publishing a report Solidarity economy – towards socially sustainable economy and development about solidarity economy as alternative to development. The publication event is held on Thursday the 11 of February 2015 at 16.15–17.45 in the hall 8 in the main building of the University of Helsinki (Fabianinkatu 33, 3rd floor). The location is accessible with a wheelchair.

Project coordinator Laura Kumpuniemi will present the contents of the publication. Kepa’s advocacy and policy officer Outi Hakkarainen will comment on the report. 

The report has been produced as part of the project called Solidarity economy in development policy. The project has been running in 2014 with funding from the Ministry for Foreign Affairs of Finland. Project has gathered international and Finnish speakers to talk about solidarity economy and its application in different countries. The report includes examples of solidarity economy in Brazil, Greece and Rojava, the Kurdish area of Syria. The free publication will be available in English in the event. In addition, it will be published online on the website of International Solidarity Work.

International Solidarity Work is a leftist NGO doing solidarity and development work.