EtusivuUutisetLänsi-Saharan tulevaisuuden tekijät -hanke kokoaa yhteen ruohonjuuritason kehitysyhteistyöstä kiinnostuneita

Länsi-Saharan tulevaisuuden tekijät -hanke kokoaa yhteen ruohonjuuritason kehitysyhteistyöstä kiinnostuneita

Julkaistu

sahrawi2Kansainvälinen solidaarisuustyö ry (Kv-Solid) sai ulkoministeriöltä rahoituksen kaksivuotiselle Länsi-Saharan tulevaisuuden tekijät – hajaannuksesta kohti kansalaisyhteiskuntaa -hankkeelle. Nyt hanke on käynnistymässä 15.4 klo 17-20 Vasemmistonuorten toimiston tiloissa järjestettävällä hankeryhmän kokouksella, joka kokoaan yhteen käytännön kehitysyhteistyöstä kiinnostuneita vapaaehtoisia aktiiveja.

Hankeryhmä tulee johtamaan hanketta yhdessä järjestön koordinaattorin kanssa. Ryhmä tapaa säännöllisesti ja pitää yhteyttä mm. sosiaalisen median kautta. Hankeryhmässä pääsee tutustumaan käytännön kehitysyhteistyöhön ja sen toteuttamiseen sekä sitä tukevaan tiedotus- ym. toimintaan.

Hankeryhmän ensimmäisessä kokouksessa 15.4 käydään läpi hankkeen sisältöjä, aktiviteetteja, tavoitteita ja yhteistyökumppaneita, ryhmän roolia sekä luodaan toimintasuunnitelma ryhmän toiminnalle. Kokouksessa on myös tarkoitus kartoittaa ryhmäläisten odotuksia toiminnalta.

Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille, joten mukaan kannattaa tulla vaikka aikaisempaa kokemusta kehitysyhteistyöstä ei olisikaan. Laaja vapaaehtoisverkosto on hankkeen toteutuksessa oleellinen. Hankeryhmän kautta aktiiviseen kansalaisuuteen kannustava hanke aktivoi myös Suomessa ja kasvattaa samalla tietoisuutta Länsi-Saharan tilanteesta.

Tule siis mukaan tiistaina 15.4. klo 17-20 Vasemmistonuorten toimistolla (Hämeentie 29, 6 krs.)!

Lisätietoja: Hankekoordinaattori Anna Peltoniemi, [email protected], 0404552038.

Hankkeen sisällöstä:

Länsi-Sahara on ollut konfliktin keskellä useita vuosikymmeniä. Väestö on hajaantunut Algeriassa toimiville pakolaisleireille, Marokon miehittämälle Länsi-Saharan alueelle sekä ulkomaille mm. Libyaan, Eurooppaan ja Kuubaan. Länsi-Saharan tulevaisuuden tekijät -kehitysyhteistyöhanke on kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on antaa länsisaharalaisille sahrawi-nuorille valmiuksia ja osaamista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, edistää nuorten tietoisuutta demokratian, poliittisten järjestelmien ja oikeusvaltion periaatteista sekä vahvistaa naisten tasa-arvoista asemaa sahrawi-yhteiskunnassa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Länsi-Saharan opiskelijoiden kattojärjestö UESARIO:n kanssa ja sen toteutuspaikkoja ovat pakolaisleirit Algeriassa, miehitetyt alueet Marokossa sekä Länsi-Saharan sahrawi-diaspora mm. Euroopassa.

Hankkeen keskeisinä aktiviteetteina ovat työpajat, joissa sahrawi-nuorille annetaan valmiuksia ja työkaluja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä yhteisen sahrawi-kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen. Työpajoissa keskitytään erityisesti naisten yhteiskunnallisen roolin vahvistamiseen. Nuoret ovat hankkeessa aktiivisina toimijoina ja työpajojen vetäjinä toimivat fasilitaattoreiksi koulutetut nuoret.

Kuva: Flickr/Nick Brooks (cc)