EtusivuUutisetLänsi-Sahara-kampanja
Länsi-Sahara

Länsi-Sahara-kampanja

Julkaistu

Kansainvälinen solidaarisuustyö ry aloitti vuonna 2012 Länsi-Saharan tilannetta valottavan kehitysviestintäkampanjan.

Hanke keskittyy tiedottamaan laaja-alaisesti eri kohderyhmille hauraan ja melko tuntemattoman epäitsenäisen Länsi-Saharan vaikeasta tilanteesta. Tämä toteutetaan järjestämällä vuoden aikana erilaisia tapahtumia aiheeseen liittyen, luomalla tiedotuskanavia sekä harjoittamalla vaikutustoimintaa. Ulkoministeriö tukee kampanjaa.

Western Sahara Map

Hankkeessa tuodaan kehitysmaan näkökulmasta esille, mitkä ovat EU-politiikan ja Länsi-Saharan alueella ja vesillä toimivien yrityksien toiminnan vaikutukset maan kehitysnäkymiin. Hankkeen keskeinen viesti on, että myös suomalaiset kansalaiset pystyvät aktiivisella osallistumisellaan ja tiedotustoiminnalla vaikuttamaan konkreettisesti länsisaharalaisten tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Hankkeessa konkreettisesti käsiteltävät kysymykset ovat Länsi-Saharan kohtaamat suurimmat kehityshaasteet, niiden kytkeytyminen maan poliittiseen tilanteeseen Marokon miehitysvallan alla sekä Marokon ulkomaankaupan ja muiden maiden toimintatapojen vaikutukset alueen tilanteeseen. Hankkeessa tuodaan esille Länsi-Saharan kulttuurin erityispiirteitä ja eroja marokkolaiseen kulttuuriin.

Länsi-Saharan tilannetta ja haasteita arvioidaan myös viimeaikaisten Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän tapahtumien valossa. Keskeistä hankkeessa on antaa ääni itse länsisaharalaisille oman tilanteensa asiantuntijoina ja saada näkyvyyttä heidän viesteilleen eurooppalaisille kansalaisille, kansalaisjärjestöille ja tiedotusvälineille. Hankkeessa pohditaan, onko kehitys mahdollista ilman itsenäisen demokratian luomista ja mikä näiden keskinäinen suhde on. Demokratia-, itsemääräämisoikeus- ja ihmisoikeustilanteen lisäksi käsitellään myös ympäristöllisiä haasteita kestävälle kehitykselle ottaen huomioon alueen kuivuuden, kaivostuotannon ja kansainvälisen kalastuspolitiikan pitkän aikavälin vaikutukset.

Kampanjan verkkosivut: kansavaillakotia.fi

Länsi-Sahara: