EtusivuUutisetKansainvälinen Solidaarisuustyö ry etsii koordinaattoria Länsi-Sahara-kehitysyhteistyöhankkeeseen

Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry etsii koordinaattoria Länsi-Sahara-kehitysyhteistyöhankkeeseen

Julkaistu

Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry järjestää kaksivuotisen ”Länsi-Saharan tulevaisuuden tekijät – hajaannuksesta kohti kansalaisyhteiskuntaa” -kehitysyhteistyöhankkeen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Länsi-Saharan opiskelijoiden kattojärjestön UESARIOn kanssa. Ulkoministeriö tukee hanketta.

Kampanjalla tuetaan nuoria länsisaharalaisia järjestämällä Algeriassa työpajoja, joissa annetaan valmiuksia ja työkaluja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä yhteisen sahrawikansalaisyhteiskunnan rakentamiseen. Työpajoissa käsitellään myös naisten yhteiskunnallisen roolin vahvistamista Länsi-Saharassa. Työpajoihin osallistuu nuoria pakolaisleireiltä, miehitetyiltä alueilta sekä diasporasta Euroopasta.

Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry hakee koordinaattoria vastaamaan hankkeen käytännön toteutuksesta ja hallinnoinnista maaliskuusta 2014 lokakuuhun 2015.

Koordinaattori

 • valmistelee ja levittää yhdessä UESARIOn kanssa työpajojen koulutusmateriaalit
 • tukee UESARIOta koulutusten sekä työpajojen järjestämisessä
 • koordinoi työpajoihin osallistuvien nuorten matkajärjestelyjä
 • tekee seuranta- ja arviointimatkan työpajoihin
 • toimii yhteyshenkilönä kotimaisten ja länsisaharalaisten yhteistyöjärjestöjen suuntaan
 • vastaa hankkeeseen osallistuvien vapaaehtoisten työn koordinoinnista
 • vastaa hankkeen talousseurannasta ja tukee UESARIOta hankehallinnon hoitamisessa
 • vastaa hankkeen loppuraportoinnista ulkoministeriölle

Hankekoordinaattorin työskentelee hankkeen ohjausryhmän johdolla sekä yhteistyössä järjestön hallituksen ja muiden aktiivien kanssa.

Ison osan työstä voi suorittaa haluamassaan paikassa mutta tehtävä edellyttää myös läsnäoloa Helsingissä pidettävissä ohjausryhmän kokouksissa.

Työtehtävät eivät jakaudu tasaisesti koko työsuhteen ajalle vaan painottuvat eri kuukausille ja viikoille työtehtävien mukaisesti. Laskennallinen työaika 15 tuntia viikossa. Työstä maksetaan 625 euron kuukausipalkkaa.

Koordinaattorilta edellytetään

 • aiempaa kokemusta hankehallinnoinnista ja kehitysyhteistyöstä
 • sujuvaa kirjallista ja suullista englanninkielen taitoa sekä espanjan, ranskan tai arabian taitoa
 • valmiutta ilta- ja viikonlopputöihin
 • taloushallinnon ymmärrystä
 • organisointikykyä ja projektityökokemusta
 • hyviä yhteistyötaitoja
 • sujuvia tietoteknisiä taitoja

Lisäksi eduksi katsotaan

 • aiempi Länsi-Saharan tilanteen tuntemus
 • järjestötyökokemus
 • soveltuva koulutus

Tehtävä soveltuu oma-aloitteiselle ja vastuuntuntoiselle henkilölle, joka on kiinnostunut Länsi-Saharan tilanteesta, käytännön kehitysyhteistyöstä ja jolla on halua sekä mahdollisuus sitoutua tehtävään.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostitse: [email protected]. Sähköpostin otsikoksi ”Länsi-Sahara-koordinaattori”.

Haku päättyy sunnuntaina 23.2.2014. Haastattelut järjestetään viikolla 10.

kvsolidaarisuustyo.fi/
facebook.com/kvsolid