EtusivuUutisetKansainvälinen seminaari nostaa esiin perustulon mahdollisuudet kehitysmaissa

Kansainvälinen seminaari nostaa esiin perustulon mahdollisuudet kehitysmaissa

Julkaistu

Useissa globaalin Etelän maissa on viime vuosina toteutettu köyhyyttä vähentäviä ja universaalin toimeentulon takaavia kokeiluja. Helsingin yliopistolla, SSKH:n juhlasalissa (Snellmaninkatu 12) järjestetään tiistaina 21.1.2014 klo 12-17 kansainvälinen perustuloseminaari, jonka pääpuhujiksi on kutsuttu asiantuntijoita Intiasta, Namibiasta ja Brasiliasta.

Seminaarissa sosiologi Sarath Davala esittelee intialaisen naisten ammattiyhdistysliike SEWA:n vuonna 2010 käynnistämän perustulohankkeen ja sen tulokset. Namibian evankelis-luterilaisen kirkon ELCRN:n pääsihteeri Wilfred Diergaardt puolestaan kertoo ELCRN:n ja lukuisten muiden kolmannen sektorin toimijoiden Namibiassa vuosina 2008-2009 toteuttamasta perustulokokeilusta. Eteläamerikkalaista näkökulmaa aiheeseen tuo São Paulon senaattori Eduardo Matarazzo Suplicy, joka avaa brasilialaista perustulokeskustelua tarkastelemalla maassa vuonna 2003 hyväksyttyä lakia perustulosta ja siitä seurannutta Bolsa Familia -sosiaalietuusohjelmaa, jota pidetään ensimmäisenä askeleena kohti yleistä, vastikkeetonta perustuloa Brasiliassa.

Ulkomaisten asiantuntijoiden ohella tilaisuudessa puhuvat myös ulkoministeriön globaalin sosiaali- ja työpolitiikan neuvonantaja Timo Voipio, perustulotutkija Johanna Perkiö sekä tutkija, Vasemmistofoorumin toiminnanjohtaja Teppo Eskelinen.

Seminaarin järjestää Kansainvälinen solidaarisuustyö ry, ja se on osa laajempaa, vuonna 2013 käynnistettyä ulkoministeriön rahoittamaa viestintähanketta, jonka tarkoituksena on tuoda esille eri kehitysmaissa tehtyjä perustulokokeiluja ja synnyttää keskustelua siitä, miten perustuloa voisi käyttää kehitysyhteistyön välineenä. Keskeisenä tavoitteena on tutkia ja koota yhteen globaalissa Etelässä toteutettuja hankkeita ja kokeiluja vastikkeettomasta rahansiirrosta köyhyyden poistamiseksi. Hanke on Ulkoasiainministeriön rahoittama.

Viestintähanke kytkeytyy jo nyt käytävään keskusteluun perustulosta, toimeentulosta, sosiaalipolitiikan uusista suunnista ja globaalista nuorisotyöttömyydestä syntyvistä ongelmista. Kyse on myös kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan tulevaisuuden kehityssuunnista. Tarvitaan uusia välineitä sekä koeteltua ja tutkittua tietoa niiden vaikutuksista.

OHJELMA

12.00-12.10 avaussanat: Laura Tuominen (Kansainvälinen solidaarisuustyö ry)
12.10-12.30 Teppo Eskelinen (tutkija, Vasemmistofoorumin toiminnanjohtaja)
12.30-12.45 Johanna Perkiö (perustulotutkija)
12.45-13.30 Sarath Davala (sosiologi, SEWA, Intia)

13.30-13.45 kahvitauko

13.45-14.30 Wilfred Diergaardt (pääsihteeri, ELCRN/BIG Coalition, Namibia)
14.30-15.15 Eduardo Suplicy (senaattori, PT São Paulo, Brasilia)
15.15-15.35 kommenttipuheenvuoro: Timo Voipio (globaalin sosiaali- ja työpolitiikan neuvontantaja, ulkoministeriö)

15.35-15.50 kahvitauko

15.50-17.00 paneeli- ja yleisökeskustelu

PUHUJAESITTELYT

Sarath Davala
Itsensä työllistäneiden naisten ammattiyhdistysliike SEWA:n perustulokokeilun tutkimusjohtaja vuodesta 2010. Väitellyt tohtoriksi Delhi School of Economicsissa. Toiminut ennen perustulokokeilun tutkimusjohtajan virkaa muun muassa tutkijatohtorina Anveshi Research Centre For Womens Studiesissa ja apulaisprofessorina Indian Institute of Management, Bangaloressa.

Wilfred Diergaardt
Namibian evankelis-luterilaisen kirkon ELCRN:n pääsihteeri. ELCRN oli Namibian Otjiverossa vuosina 2008 ja 2009 toteutetun perustulokokeilun pääorganisaattori, ja Diergaardt oli hankkeessa mukana sen alkuajoista lähtien.

Eduardo Suplicy
São Paulon senaattori ja yksi Brasilian työväenpuolue PT:n perustajista. Liiketalouden professori São Paulon kauppakorkeakoulu FGV:ssä vuosina 1966-2012. Tultuaan valituksi senaattoriksi teki vuonna 1991 perustuloesityksen, joka hyväksyttiin Brasiliassa laiksi vuonna 2003.

LUE LISÄÄ AIHEESTA

Mikä perustulo?

Perustulokokeilut Intiassa, Namibiassa ja Brasiliassa

Sosiaaliturvan merkitys kehityspolitiikassa

Suplicy, Eduardo Matarazzo: ”The Basic Income Idea Spreads in the American Continents.” Basic Income News, April 2013.

Davala, Sarath: ”Making Cash Transfers Work.” Financial Express, Jan 2013.

Haarmann, Claudia & Haarmann, Dirk: ”Piloting Basic Income in Namibia – Critical reflections on the process and possible lessons”. Paper delivered at the 14th Congress of the Basic Income Earth Network (BIEN) in Munich 14–16 September 2012.