Uusi talous

[:fi]Kansainvälinen solidaarisuustyö toteuttaa kampanjoita, jotka keskittyvät tukemaan uuden kansainvälisen talousjärjestelmän toteutumista levittämällä tietoa ja kokemuksia uuden talouden työkaluista. Uuden talouden kautta pyritään jakamaan resursseja oikeudenmukaisesti ja vähentämään sekä varallisuuden että vallan keskittymiä maailmanlaajuisesti.intia-kuva

Kv-solid on tehnyt työtä perustulon ja solidaarisuustalouden parissa nostaen esille mahdollisuuksia tehdä oikeusperustaista kehitysyhteistyötä vaihtoehtoisen talouden kautta. Jos haluat mukaan tekemään työtä oikeudenmukaisemman talouden puolesta, ota yhteyttä Kv-solidin puheenjohtajaan (puheenjohtaja[a]kvsolidaarisuustyo.fi).

 

Solidaarisuustalous

Solidaarisuustalous on mielenkiintoinen esimerkki ruohonjuuritasolta lähtevästä taloustoiminnasta, jossa pyrkimyksenä on talouden demokratisointi ja jossa otetaan huomioon vaikutukset sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointiin. Vuonna 2014 toteutetussa Solidaarisuustalous kehityspolitiikassa -hankkeessa tutustuttiin solidaarisuustalouden mahdollisuuksiin kehitysyhteistyön näkökulmasta. Hankkeessa perehdyttiin solidaarisuustalouteen Brasiliassa, Syyrian Rojavassa ja Kreikassa, järjestettiin tapahtumia Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella sekä julkaistiin selvitys solidaarisuustaloudesta kehityksen välineenä.

 

Perustulo

Perustulolla tarkoitetaan sosiaaliturvajärjestelmän mallia, jossa kaikille ihmisille maksetaan säännöllisesti ja ehdoitta rahaa toimeentuloa varten. Perustulo on vastikkeetonta, eikä sen määrä vähene tulojen noustessa. Kv-solidin vuoden 2013 perustulohankkeessa nostettiin esiin ihmisten oikeus turvattuun toimeentuloon perustulon kautta vastaiskuna muodikkaille mikrolainoille. Hankkeessa tutustuttiin perustulokokeiluihin Intiassa, Namibiassa ja Brasiliassa ja synnytettiin keskustelua siitä, miten perustuloa voisi käyttää kehitysyhteistyön instrumenttina. Perustulo ei yksinään ratkaise kaikkia oikeuksien puutteeseen liittyviä ongelmia, mutta se voi olla keskeinen apuväline muidenkin oikeuksien toteuttamiseen.

[:en]Kansainvälinen solidaarisuustyö toteuttaa kampanjoita, jotka keskittyvät tukemaan uuden kansainvälisen talousjärjestelmän toteutumista levittämällä tietoa ja kokemuksia uuden talouden työkaluista. Uuden talouden kautta pyritään jakamaan resursseja oikeudenmukaisesti ja vähentämään sekä varallisuuden että vallan keskittymiä maailmanlaajuisesti.intia-kuva

Kv-solid on tehnyt työtä perustulon ja solidaarisuustalouden parissa nostaen esille mahdollisuuksia tehdä oikeusperustaista kehitysyhteistyötä vaihtoehtoisen talouden kautta. Jos haluat mukaan tekemään työtä oikeudenmukaisemman talouden puolesta, ota yhteyttä Kv-solidin hankekoordinaattoriin (laura[a]kvsolidaarisuustyo.fi).

 

Solidaarisuustalous

Solidaarisuustalous on mielenkiintoinen esimerkki ruohonjuuritasolta lähtevästä taloustoiminnasta, jossa pyrkimyksenä on talouden demokratisointi ja jossa otetaan huomioon vaikutukset sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointiin. Vuonna 2014 toteutetussa Solidaarisuustalous kehityspolitiikassa -hankkeessa tutustuttiin solidaarisuustalouden mahdollisuuksiin kehitysyhteistyön näkökulmasta. Hankkeessa perehdyttiin solidaarisuustalouteen Brasiliassa, Syyrian Rojavassa ja Kreikassa, järjestettiin tapahtumia Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella sekä julkaistiin selvitys solidaarisuustaloudesta kehityksen välineenä.

 

Perustulo

Perustulolla tarkoitetaan sosiaaliturvajärjestelmän mallia, jossa kaikille ihmisille maksetaan säännöllisesti ja ehdoitta rahaa toimeentuloa varten. Perustulo on vastikkeetonta, eikä sen määrä vähene tulojen noustessa. Kv-solidin vuoden 2013 perustulohankkeessa nostettiin esiin ihmisten oikeus turvattuun toimeentuloon perustulon kautta vastaiskuna muodikkaille mikrolainoille. Hankkeessa tutustuttiin perustulokokeiluihin Intiassa, Namibiassa ja Brasiliassa ja synnytettiin keskustelua siitä, miten perustuloa voisi käyttää kehitysyhteistyön instrumenttina. Perustulo ei yksinään ratkaise kaikkia oikeuksien puutteeseen liittyviä ongelmia, mutta se voi olla keskeinen apuväline muidenkin oikeuksien toteuttamiseen.

[:]

Scroll to top