Perustulo kehitysyhteistyössä

Kansainvälisen solidaarisuustyön vuonna 2013 toteutettu viestintähanke nostaa esiin perustulon mahdollisuudet kehitysmaissa.

Hankkeen toi esille eri kehitysmaissa tehtyjä perustulokokeiluja ja synnytti keskustelua siitä, miten perustuloa voisi käyttää kehitysyhteistyön instrumenttina. Keskeisenä tavoitteena oli tutkia ja koota yhteen globaalissa Etelässä tehtyjä hankkeita ja kokeiluja, joissa köyhille ihmisille on annettu vastikkeetonta rahaa. Tällaisia hankkeita, kokeiluja ja ohjelmia löytyy eri muodoissa ainakin Intiasta, Namibiasta ja Brasiliasta.

Hankkeessa järjestettiin Suomessa kansainvälinen seminaari perustulokokemuksista eri kehitysmaissa (Intia, Brasilia, Namibia) sekä tuotettiin tutkimusraportti, joka julkaistiin verkossa, ja lyhyitä animaatiovideoita aiheesta saavuttamaan suurempia yleisöjä sosiaalisen median kautta.

Hankkeen viestinä oli analysoida perustulon mahdollisuuksia kehitysyhteistyön instrumenttina, herättää keskustelua siitä, miten Suomi voisi hyödyntää perustuloa kehitysyhteistyössään sekä tuoda keskusteluun tutkittua tietoa kehitysmaissa tehdyistä perustulokokeiluista ja niistä saaduista kokemuksista.

Viestintähanke kytkeytyy keskusteluun perustulosta, toimeentulosta, sosiaalipolitiikan uusista suunnista ja globaalista nuorisotyöttömyydestä syntyvistä ongelmista. Kyse on myös kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan tulevaisuuden kehityssuunnista. Tarvitaan uusia instrumentteja sekä koeteltua ja tutkittua tietoa niiden vaikutuksista.

Scroll to top