EtusivuUutisetSolidaarisuuskoulu Bolsonaron Brasiliassa tarvitsee apuasi!

Solidaarisuuskoulu Bolsonaron Brasiliassa tarvitsee apuasi!

Julkaistu

Maaseudun nuorille tarkoitettu maatalouskoulu, EFASUL (Escola Familia Agricola da regão sul), vahvistaa paikallista solidaarista taloutta. Koulu aloitti toimintansa 2016 Canguçussa, Etelä-Brasiliassa. Nyt koulu on vaikeuksissa Brasilian oikeistohallituksen leikattua rahoituksen sosiaalisia tavoitteita edistäviltä hankkeilta.

EFASUL kouluttaa Etelä-Brasilian pienviljelijäperheiden nuoria. Koulun arvoihin kuuluu ekologinen viljely, ruokaomavaraisuus ja ruokaturva. Maaseudun nuoria tukemalla koulu on myös mukana ehkäisemässä maaseudun autioitumista, kun nuorten sosiaaliset ja taloudelliset mahdollisuudet alueella parantuvat.

Koulun opetus nojaa yhteistyön, yhteisöllisyyden, kestävyyden ja solidaarisuuden periaatteisiin. Tällä hetkellä koulussa opiskelee 42 oppilasta, joille koulu tarjoaa opinnot ilman lukukausimaksuja, sillä kaikille halutaan tarjota yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautumiseen. Koulu on perustettu alueelle, jolla sen on mahdollista palvella myös myös haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, kuten alkuperäiskansoja ja quilombola-yhteisöön kuuluvia. Quilombolat ovat entisten afrobrasilialaisten paenneiden orjien jälkeläisiä, joilla on ollut vaikeuksia saada oikeuksia omistaa maata aivan viime vuosiin asti.

EFASUL:in keskeisiä toiminta-ajatuksia:

Agroekologia: Maataloutta tarkastellaan laajemman ekosysteemin osana ja ekologian näkökulmasta ja toimitaan myös sosiaalis-taloudellisen oikeudenmukaisuuden puolesta.

Vuorottelumenetelmä: Koulun opiskelumenetelmä perustuu vuorottelun ideaan. Nuoret viettävät vuorotellen aikaa majoittumalla koulussa ja sitten omalla maatilallaan perheensä luona. Näin yleiset opinnot liitetään osaksi maatilan arkea ja nuoret ovat myös olennainen osa paikallista yhteisöään kouluyhteisön lisäksi.

Solidaarisuustalous: EFASUL tukee paikallistalouden vahvistamista mahdollistamalla nuorten jäämisen kotiseudulleen ja antamalla nuorille välineitä toimia aktiivisina vaikuttajina ympäristön ja tasa-arvon puolesta osana paikallista yhteisöään.

EFASULin on toiminut alusta lähtien niukoilla resursseilla. Koulua on ylläpidetty julkisesti rahoitetuilla projekteilla ja yritysten ja yksityisten tukijoiden varoilla. Rahoituskanavat ovat kuitenkin radikaalisti kaventuneet, sillä julkisia rahoitusmahdollisuuksia enää ole ja hallitus on vähentänyt yritysten kannustimia tukea EFASUL:in kaltaisia yhteiskunnallisia projekteja.

EFASUL tarvitsee tukeasi, jotta se voi jatkaa työtään pienviljelijöiden tukemiseksi!

Rahankeräyslupa RA/2018/509, voimassa 1.9.2018-31.12.2019, koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaa, myöntänyt Poliisihallitus.