EtusivuTeematLänsi-Sahara – Afrikan viimeinen siirtomaaLänsi-Saharan tulevaisuuden tekijät -hanke

Länsi-Saharan tulevaisuuden tekijät -hanke

Kansainvälinen Solidaarisuustyö toteutti vuosina 2014-2015 yhteistyössä länsisaharalaisten opiskelijoiden kattojärjestö UESARIO:n kanssa Länsi-Saharan tulevaisuuden tekijät – hajaannuksesta kohti kansalaisyhteiskuntaa -hankkeen, jossa nuoret toimivat työpajoissa parempien sosiaalisen osallistumisen ja kansalaisyhteiskunnan kehittämisen puolesta.

Länsi-Sahara on elänyt konfliktin keskellä vuosikymmeniä. Länsisaharalaiset eli sahrawit ovat eläneet tämän ajan maantieteellisesti hajallaan pakolaisleireissä Algeriassa, Marokon miehittämillä alueilla ja osa diasporassa naapurimaissa, Euroopassa tai jopa Kuubassa.

Länsi-Saharan tulevaisuuden tekijät -hankkeen kohderyhmänä oli nuoret. Nuorilla sahraweilla ei useinkaan ole kontakteja muualla asuviin nuoriin ja tämä myös heikentää heidän mahdollisuuksiaan rakentaa yhdessä tulevaa Länsi-Saharan kansalaisyhteiskuntaa. Pakolaisleireillä asuvien nuorten tulevaisuudennäkymät ovat synkät ja korkea työttömyys on vakava haaste. Turhautuminen kasvaa nuorten keskuudessa.

Hankkeessa nuoret järjestivät työpajoja toisille nuorille. Työpajat tarjoavat nuorille välineet ja mahdollisuudet sosiaaliseen osallistumiseen ja perustan tulevan länsisaharalaisen kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen. Työpajoihin osallistui nuoria pakolaisleireiltä, miehitetyiltä alueilta sekä diasporasta, erityisesti Euroopasta ja Kuubasta.

Hanke toteutettiin yhteistyössä länsisaharalaisten opiskelijoiden kattojärjestö UESARIOn kanssa. Hanke pohjasi UESARIOn kokemukseen vastaavien työpajojen järjestämisestä ja toimivia toimintamalleja kehitettiin hankkeessa eteenpäin.

Työpajoissa käsiteltiin myös naisten aseman vahvistamista tulevaisuuden Länsi-Saharassa. Tasa-arvoa käsiteltiin työpajoissa yhtenä teemana ja työpajoihin taataan tasapuolinen molempien sukupuolten osallistuminen.

Työpajoissa käsiteltiin myös johtajuutta ja poliittista toimintaa. Työpajojen vetäjät olivat kaikki nuoria, mutta alustamaan kutsutaan myös vanhempia poliittisia toimijoita sukupolvien välisen dialogin hengessä.

PROJECT SUMMARY
BUILDING THE WESTERN SAHARAN CIVIL SOCIETY OF TOMORROW

Western Sahara has been living admist conflict for several decades. The Western Saharan people have been geographically divided during this time with a majority living in refugee camps in Algeria, some in the occupied territories of Western Sahara and yet others in the diaspora in various countries in Europe and Cuba, amongst others.

The targert group of the project are the young people. Young Saharawis have little contact to those living elsewhere nor do they have the capacity to build a joint future Western Saharan society. The youth living in the camps have a dire outlook for their future and poor employment opportunities of the youth pose a severe challenge. Frustration is widespread amongst the young people.

In the project young people organize workshops for other young people. The workshops provide the participants with tools and capabilities for societal participation and a basis for building a joint Saharawi civil society. Youth from the camps, occupied territories and the diaspora, especially European nations and Cuba, will participate in the workshops.

The project is carried out in cooperation with the umbrella organization for the Western Saharan students, UESARIO. The project builds on UESARIO’s previous experience with similar workshop activities and models that have alreaday proven to function well will be developed further.

The workshops deal with the topic os strengthening the role of women in the future Western Sahara. Gender equality will be considered both thematically as well as with ensuring a certain percentage of female participants.

The workshops also deal with youth leadership and political education. The moderators of the workshops are all young themselves. However, also older political actors will visit the workshops furthering intergenerational dialogue.