Solidaarisuustaloushanke alkaa kesäkuussa

Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry on saanut vuodelle 2014 ulkoministeriöltä rahoituksen Solidaarisuustalous kehitysyhteistyössä -viestintä- ja globaalikasvatushankkeeseen. Hanke käynnistyy avoimella hankeryhmän kokouksella ke 11.6. kello 17 Vasemmistonuorten toimistolla (Hämeentie 29, 6. krs), jonne ovat tervetulleita kaikki aiheesta ja hankkeesta kiinnostuneet vapaaehtoisiksi haluavat. Lue lisää hankkeesta

Länsi-Saharan tulevaisuuden tekijät -hanke kokoaa yhteen ruohonjuuritason kehitysyhteistyöstä kiinnostuneita

Kansainvälinen solidaarisuustyö ry (Kv-Solid) sai ulkoministeriöltä rahoituksen kaksivuotiselle Länsi-Saharan tulevaisuuden tekijät – hajaannuksesta kohti kansalaisyhteiskuntaa -hankkeelle. Nyt hanke on käynnistymässä 15.4 klo 17-20 Vasemmistonuorten toimiston tiloissa järjestettävällä hankeryhmän kokouksella, joka kokoaan yhteen käytännön kehitysyhteistyöstä kiinnostuneita vapaaehtoisia aktiiveja. Hankeryhmä tulee johtamaan hanketta yhdessä järjestön koordinaattorin kanssa. Ryhmä tapaa säännöllisesti ja pitää yhteyttä mm. sosiaalisen median kautta. […]

Perustulo kehitysyhteistyössä

Kansainvälisen solidaarisuustyön vuonna 2013 alkanut viestintähanke nostaa esiin perustulon mahdollisuudet kehitysmaissa. Lue lisää hankkeesta Hankkeen tarkoituksena on tuoda esille eri kehitysmaissa tehtyjä perustulokokeiluja ja synnyttää keskustelua siitä, miten perustuloa voisi käyttää kehitysyhteistyön instrumenttina. Keskeisenä tavoitteena on tutkia ja koota yhteen globaalissa Etelässä tehtyjä hankkeita ja kokeiluja, joissa köyhille ihmisille on annettu vastikkeetonta rahaa. Tällaisia hankkeita, […]

Länsi-Sahara-kampanja

Kansainvälinen solidaarisuustyö ry aloitti vuonna 2012 Länsi-Saharan tilannetta valottavan kehitysviestintäkampanjan. Hanke keskittyy tiedottamaan laaja-alaisesti eri kohderyhmille hauraan ja melko tuntemattoman epäitsenäisen Länsi-Saharan vaikeasta tilanteesta. Tämä toteutetaan järjestämällä vuoden aikana erilaisia tapahtumia aiheeseen liittyen, luomalla tiedotuskanavia sekä harjoittamalla vaikutustoimintaa. Ulkoministeriö tukee kampanjaa. Hankkeessa tuodaan kehitysmaan näkökulmasta esille, mitkä ovat EU-politiikan ja Länsi-Saharan alueella ja vesillä toimivien […]

Mapuche-kampanja

Mapuchet ovat Etelä-Chilessä ja Argentiinassa asuva alkuperäiskansa, joka elää kotimaillaan monella tavoin sorretussa asemassa. Kansainvälinen solidaarisuustyö ry tukee mapuchelasten koulutusta Tiruan alueen Primer Aquan koulussa, jossa opiskelee 186 mapuchelasta. Kouluun on perustettu kirjasto, hankittu kirjoja ja atk-välineitä, opettajia on koulutettu ja äideille on järjestetty lukupiirejä. Tällä tavoin hanke on tukenut koko mapucheyhteisöä. Koulun kehittämisen lisäksi […]

Siirry sivun alkuun